FOTO  Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predstavljeni su rezultati istraživanja Profesionalni položaj žena u znanosti

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predstavljeni su rezultati istraživanja Profesionalni položaj žena u znanosti
Rezultate su predstavile više asistentice odjela psihologije i socijalnog rada Marijana Barišić i Ines Perić.

Tim Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru proveo je istraživanje u kojem je sudjelovalo 193 znanstvenika/ice, od čega je 25 % žena, dok je muškaraca sudjelovalo 48%, a 27% ispitanika nije odgovorilo na pitanje vezano za spol.

Rezultati ovoga istraživanja ukazuju na podjednaku zastupljenost oba spola u znanstveno-nastavnim zvanjima te da među muškarcima i ženama nema značajnih razlika u akademskoj produktivnosti. Muškarci i žene iskazuju jednaku razinu zadovoljstva poslom, statusom i životom. „Ovakvi rezultati su u suprotnosti s većinom istraživanja provedenih na ovu temu na temelju kojih se može govoriti o drugorazrednom profesionalnom položaju znanstvenica, pa čak i o univerzalnoj spolnoj nejednakosti u istraživačkoj djelatnosti današnjice", ističe viša asistentica Barišić.

Također, u suprotnosti sa stranim istraživanjima je i procjena muškaraca i žena o napredovanju žena pri čemu muškarci u većoj mjeri prepoznaju sporije napredovanje žena, rjeđe dobivaju priznanja te da rjeđe zauzimaju rukovodeće pozicije u odnosu na procjene samih žena. Razlike u percepciji mogu biti prisutne jer žene ili teško prepoznaju neravnotežu između sebe i svojih kolega ili ne žele priznati problem.

U dosadašnjim istraživanjima je identificirano nekoliko prepreka ravnopravnosti spolova, od kojih je jedna nedostatak osviještenosti o diskriminaciji žena od strane nekih muških znanstvenika, ali u ovom istraživanju se očito radi o suprotnoj situaciji.

Viša asistentica Perić je istaknula rezultate svjetskih istraživanja o ovoj temi. „Prema dosadašnjim istraživanjima zadnja dva desetljeća se osjeti trend povećanja udjela žena u svim akademskim zvanjima, ali se i dalje broj žena smanjuje s višim akademskim zvanjima te se javlja fenomen ‘'šuplje cijevi'' (the leaky pipeline), tj. osipanje broja žena u kasnijim fazama karijere", ističe Perić. Osim toga, žene mnogo rjeđe zauzimaju rukovodeće položaje na razini pojedinih organizacijskih jedinica, a posebno rijetko rukovode cijelom znanstvenom ustanovom te imaju malo mogućnosti za donošenje odluka u vezi organizacije i projektnih aktivnosti.