Mostarske mažoretkinje: Upisi za nove članice 21. travnja

Mostarske mažoretkinje: Upisi za nove članice 21. travnja
Upisi će se vršiti u vremenu od 11 do 12 sati, a sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj 063/ 316-529.