FOTO  Mostarci obilježili Svjetski dan slobode medija

Foto: Miljenko Džidić

Građane su pitali koliko su upoznati sa svojim pravima i koliko su zadovoljni izvještavanjem samih medija.

Cilj ove kampanje je upoznati javnost o (ne)slobodi izražavanja i odgovornosti novinara, pravu građana na istinitu i pravovremenu informaciju i pravu građana da se žale na netočno i neprofesionalno izvještavanje medija. Građanima su podijeljeni Kodeksi za tisak i online medije, Žalbena procedura Vijeća za tisak u BiH, i magazin Karike, kojeg realiziraju mladi novinari iz ONAuBiH.