FOTO  Mostar: završen projekt postavljanja turističke signalizacije

Mostar

Naime, radi se o aktivnosti postavljanja turističke signalizacije (signalizacija za pješake i urbana turistička signalizacija) unutar grada za Muzej Hercegovine.

Kako je Muzej sastavni dio cjelokupne kulturno-povijesne ponude grada i nezaobilazan cilj posjete za mnoge domaće i strane turiste koji žele da se pobliže upoznaju s bogatom poviješću grada, te da razgledaju vrijedne predmete iz prošlosti, ukazala se potreba za boljom turističkom signalizacijom.

Tu potrebu su prepoznali i španjolski partneri. U lipnju se započelo s potrebnim radnjama na realizaciji te ideje. Turistička signalizacija, rađena po europskim standardima, postavljena je ovaj mjesec, a u mnogome će  doprinijeti boljem snalaženju turista u našem gradu.