Mostar: Za duži rad kafića potrebna suglasnost stanara

Bulevar N.R. u Mostaru
Bulevar N.R. u Mostaru
Ljeti najduže do 1

Ovom odlukom utvrđuje se raspored radnog vremena u kojem mogu poslovati sve pravne i fizičke osobe koje se bave trgovinom na veliko i malo, ugostiteljstvom, te organizatori koncerata i manifestacija na području grada Mostara.
Radno vrijeme utvrđuje se sezonski kao ljetno i zimsko radno vrijeme, te se tako ljetno računanje vremena računa od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja.
Kad su u pitanju ugostiteljski objekti na području grada Mostara koji posluju svaki dan, odlukom se određuje da pansioni i prenoćišta rade od 0 - 24 sata, disko klubovi i noćni klubovi, u zatvorenim prostorijama, izvan stambenih zgrada od 18 do 3 sata,
svadbeni saloni u zatvorenim dvoranama od 18 do 3 sata, ugostiteljski objekti sa živom glazbom do 24 sata uz jednokratno odobrenje nadležnog odjela Grada Mostara.

Ugostiteljski objekti u zimskom vremenskom razdoblju smiju biti otvoreni najduže do 23 sata, a u ljetnom vremenskom razdoblju najduže do 24 sata, uz puštanje glazbe čija razina buke nije veća od 60 decibela - mjerene na limitatoru - graničniku kojeg su dužni imati ugrađenog svi ugostiteljski objekti. Za vrijeme turističke sezone u ljetnom vremenskom razdoblju (od 15. lipnja do 15. rujna) određuje se radno vrijeme, i to najduže do 1 sat uz puštanje i izvođenje glazbe, za ugostiteljske objekte koji posluju izvan stambenih zgrada.

Za ugostiteljske objekte na otvorenom prostoru (terase i sl.), u ljetnom vremenskom razdoblju, određuje se radno vrijeme najduže do 1 sat uz puštanje i izvođenje glazbe najduže do 24 sata. Nadležni odjel Grada Mostara može na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine i ugostiteljstva na području grada Mostara odrediti drukčiji početak, trajanje i završetak radnog vremena u određenim slučajevima kao što su vjerski i državni blagdani, proslava matura, svadbi, te u vrijeme turističke sezone u ljetnom vremenskom razdoblju, najduže do 2 sata. Za vrijeme održavanja manifestacija i koncerata na otvorenom određuje se drukčiji raspored radnog vremena, i to najduže do 24 sata u zimskom vremenskom razdoblju, i do 1 sat u ljetnom vremenskom razdoblju.

Potrebna suglasnost stanara

Na zahtjev ugostitelja, drukčiji raspored, početak i završetak radnog vremena može se odobriti u objektu koji svojim radom ne narušava javni red i mir i pridržava se radnog vremena, te ako u sustavu ozvučenja imaju ugrađen graničnik. Ugostiteljskim objektima koji posluju u stambenim zgradama odobrit će se drukčiji početak i završetak radnog vremena mimo proglašenih vjerskih i državnih praznika, ukoliko vlasnici ugostiteljskih objekata prilože potpise stanara s jedinstvenim matičnim brojevima.

Piše: Ivana Previšić / dnevni-list.ba