Mostar: vraćen život "daskama koje život znače"

Ovaj dogovor rezultat je sastanka predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti Hercegovačko-neretvanske županije s predstavnicima Gradskog vijeća i Gradske uprave Grada Mostara.

– Pokušat ćemo zajednički, kako u statutarnom, tako i u financijskom vidu, osigurati da ove dvije kuće normalno rade – kazao je premijer HNŽ-a Srećko Boras

 

Zatvoreno Narodno pozorište Mostar

Sedam dana

Županijsko ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta i Odjel za društvene djelatnosti Grada Mostara zaduženi su da u roku od sedam dana pripreme dokumentaciju o preuzimanju osnivačkih prava nad tim institucijama, kao podlogu za razmatranje prijedloga koji će biti prezentirani Gradskom vijeću Mostara te Vladi i Skupštini HNŽ-a.

– Želimo sačuvati ove dvije kulturne kuće u gradu Mostaru kako bi one neometano radile i razvijale se – poručio je sa sastanka mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.

Podsjetimo, te dvije institucije kulture u Mostaru u općem su štrajku već više od dva mjeseca, ali se godinama “valjaju u blatu”, odnosno imaju problema s financiranjem.

Pogrebnim performansama, vezanjem lancima i na brojne druge načine glumci su upozoravali na stanje u kojemu se nalaze. Tek sada je napravljen prvi konkretan korak prema rješavanju njihove agonije i trebat će uložiti još dosta rada i truda gradskih i županijskih vlasti da se riješe ovi problemi.

Valja se zapitati kad će naše vlasti jednom krenuti u susret nekom problemu, a ne gasiti požar tek kad je učinjena velika šteta i kad su ljudski životi dovedeni u pitanje?!

Hladne učionice

Inače, gradonačelnik Bešlić prezentirao je sudionicima sastanka stanje vezano uz grijanje u osnovnim školama u Mostaru, naglašavajući da, zbog neusvajanja gradskog proračuna, dolazi u pitanje grijanje učionica, te je zatražio pomoć županijske vlasti.

Premijer Boras i ministar Dželilović izrazili su spremnost Vlade da, u okvirima mogućnosti, pomogne u rješavanju ovoga problema.

slobodna dalmacija

piše : Željko