Mostar: U slučaju snijega i leda građani upozoreni da čiste ispred svojih zgrada

Snijeg Mostar
Snijeg Mostar
...kao i vlasnike i korisnike poslovnih prostora da su u slučaju pojave snijega i leda dužni pristupiti njihovom čišćenju i uklanjanju s krovova stambenih zgrada, javnih površina ispred kuća i zgrada, te poslovnih prostora.

Osim toga, zabranjuje se iznošenje i gomilanje snijega na ulice i pločnike, slivnike i šahtove, te parkove i zelene površine.

Ukoliko pri uklanjanju snijega i leda dođe do oštećenja površina, objekata i nasada, osoba koja je prouzrokovala oštećenje dužna je navedene površine dovesti u prvobitno stanje.

Za uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina, staza, stepeništa i putova odgovorno je nadležno komunalno poduzeće, navodi se u priopćenju Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara.