Mostar: Srednju školu upisuje 574 više učenika nego prošle godine

Ministarstvo prosvjete HNŽ-a raspisalo je natječaj za upis redovitih učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini.

Prema planu upisa koji je uz natječaj objavljen na web stranici Vlade HNŽ-a, u Mostaru će se upisati ukupno 2138 srednjoškolaca dok je na prošlogodišnjem natječaju za upise u srednju školu bilo predviđeno 1564 mjesta.

Škole

Gimnaziju fra Grge Martića će upisati 125 učenika što je za 25 učenika više nego prošle godine. Drugu gimnaziju će upisati 100 učenika što je također za 25 učenika više nego prošle godine. Srednju ekonomsku i ugostiteljsku školu će upisati 101 srednjoškolac što je više za čak 50 mjesta nego je to bilo natječajem predviđeno prošle godine. Srednju građevinsku školu Jurja Dalmatinca će upisati 175 učenika što je za 75 mjesta više u odnosu na prošlu godinu. Srednju građevinsku školu prema planu upisuju 102 učenika ili 49 više nego prošle godine.

Gimnazija Mostar će upisati isti broj učenika kao i prošle godine, njih 150. Srednju elektrotehničku školu Ruđera Boškovića će upisati 101 srednjoškolac, što je ravno prošlogodišnjem broju. Isti primjer slijede i Srednja medicinska škola Sestara milosrdnica i Srednja turističko-ugostiteljska škola sa 85 slobodnih mjesta kao i Karađoz-begova medresa koja kao i prošle godine ima slobodnih 75 mjesta.

Uvjeti

Pravo prijave na natječaj imaju učenici koji su završili osnovnu školu u dobi od 17 godina, a iznimno do 18 godina uz odobrenje nastavničkog vijeća. Učenici s posebnim potrebama temeljem odgovarajućeg rješenja i mišljenja imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.

Prvi upisni rok za prijave kandidata bit će otvoren od 22. do 23 lipnja od 8 do 12 sati. Rezultati će biti objavljeni na školskim oglasnim pločama 24. lipnja do 15 sati, a upis učenika će se vršiti 25. i 26 lipnja od 8 do 12 sati

Drugi upisni rok za prijave kandidata u škole s nepopunjenim mjestima bit će otvoren 29. i 30. lipnja od 8 do 12 sati. Rezultati će na školskim oglasnim pločama biti objavljeni 1. srpnja do 12 sati. Upis učenika će se vršiti 2. srpnja od 8 do 12 sati. Posljednji, treći upisni rok za prijave i upis u škole s nepopunjenim mjestima bit će otvoren 27. kolovoza od 8 do 12 sati. Prijave kandidata u glazbene škole moći će se vršiti 21. kolovoza od 8 do 12 sati.

Učenik u jednom upisnom roku može aplicirati samo za jednu školu, odnosno, vrstu programa gdje prilaže originalne svjedodžbe i uvjerenja. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis u glazbeni ili likovni program na osnovi preslika dokumenata ukoliko se istodobno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu. Objava rezultata i upis učenika u glazbeni program vrši se nakon trećeg upisnog roka, 27. kolovoza.

Svaki kandidat na natječaj za upis dužan je priložiti prijavu na natječaj, rodni list, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u starijim razredima osnovne škole kao i sve druge relevantne dokumente.

Kriteriji za izbor

Rang-lista učenika dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih temeljem uspjeha iz osnovne škole te dodatnih bodova. Bodovi na osnovi uspjeha dobivaju se kao zbroj prosječne ocjene relevantnih predmeta i općeg uspjeha, zaokruženo na dvije decimale. Najveći mogući broj bodova na osnovi uspjeha je 20 (opći uspjeh 5 i prosječna ocjena 5 iz relevantnih predmeta, u sedmom i osmom razredu, odnosno osmom i devetom razredu), a najmanje 8 bodova (opći uspjeh 2,0 i prosječna ocjena 2,0 iz relevantnih predmeta, u sedmom i osmom razredu, odnosno osmom i devetom razredu).

U gimnazije mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 16 bodova, a u tehničke i srodne četverogodišnje škole najmanje 13,5 bodova. Za trogodišnje programe ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za upis.

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole, upisuje se izravno, uz uvjet da zadovoljava minimalni broj bodova na osnovi uspjeha.

1050 prvašića najesen sjeda u školske klupe

U osnovne škole na području Mostaru je prema podacima resornog Ministarstva ove godine upisano ukupno1050 prvašića. Hrvatski plan i program će pohađati 576 prvašića dok je u škole koje rade po bošnjačkom planu i programu upisano 474 prvašića.

U usporedbi s prošlom godinom to je 51 prvašić više nego lani jer je prošle godine upisano 999 djece u prve razrede osnovne škole. Tada je prvi razred škola koje rade po hrvatskom planu i programu upisalo 524 djece, a po bošnjačkom planu i programu 457 djece.

dnevni list