Mostar: Promocija knjige PSIHIJATRIJA odabrana poglavlja

Mostar: Promocija knjige PSIHIJATRIJA odabrana poglavlja
Knjigu je napisao sveučilišni profesor Dragan Babić s pet suradnika. Knjiga je sveučilišni udžbenik na Medicinskom, Zdravstvenom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Prvi je udžbenik iz psihijatrije pisan na hrvatskom jeziku u BiH. Knjiga je interesantna i za druge intelektualce i osobe koji u svojoj svakodnevnici imaju dodira s osobama s duševnim smetnjama.

Ne radi se o klasičnom psihijatrijskom udžbeniku. U knjizi se na stručan i znanstveno utemeljen način opisane psihijatrijske teme koje se vrlo rijetko opisuju u našim udžbenicima iz Psihijatrije. To se prije svega odnosi na agresivnost, komplementarnu medicinu, duhovnost, stigmu, etiku, antipsihijatriju.

Promocija će se održati 30. studenog 2018.god. (petak) u hotelu Mostar s početkom u 18 sati.

U knjizi su na vrlo aktualan način obrađena odabrana poglavlja iz psihijatrije koja se s klasičnom psihijatrijom izravno dodiruju ili raznoliko isprepliću.

Knjigu će promovirati prof. dr. sc. Helena Škobić, prof. dr. sc. Miro Jakovljević i prof. dr. sc. Iko Skoko .

DRAGAN BABIĆ (Živinice, 10. lipanj, 1958.)

Specijalist neuropsihijatar, subspecijalist socijalne psihijatrije, stalno zaposlen na Klinici za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Sveučilišni profesor na Medicinskom, Zdravstvenom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje obnaša funkciju pročelnika više katedri iz oblasti psihijatrije i psihologije. Prodekan na Fakultetu zdravstvenih studija od 2009.g. (prvo za nastavu, a sada za znanost i međunarodnu suradnju) i glavni urednik elektroničnog časopisa Zdravstveni glasnik. Školovao se na Sveučilištu u Tuzli i Mostaru, a programe izobrazbe prošao je i u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji. Jedan je od plodnijih znanstvenika na Sveučilištu u Mostaru. Objavio je dvije knjige, a napisao još dvaneset poglavlja u knjigama drugih autora. Izlagao je na brojnim znanstvenim konferencijama, simpozijima i kongresima u domovini i inozemstvu. Do sada je autor i koautor preko 100 stručnih i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima od kojih je 61 u Pubmed (18 CC). Voditelj više projekta za koji je dobio potporu Federalnog ministarstva za znanost kao i sudionik u više međunarodnih projekata. Mentor je 10 doktorskih disertacija, preko 50 magistarskih radova i oko 200 završnih i diplomskih radova. Potpredsjednik je Udruge psihijatara BiH, a u periodu 2013-2014. obnašao je funkciju predsjednika. Predsjednik organizacionog odbora međunarodnog simpozija Mostarska psihijatrijska subota od 2004. do 2018.g. te predsjednik organizacionog odbora za Bosnu i Hercegovinu 23-ćeg psihijatrijskog kongresa podunavskih zemalja koji je održan u Mostaru 2008.g. Završio brojne edukacije iz oblasti psihijatrije: psihotraumatologija, ovisnosti, suicidalnost, grupna psihoanaliza. Živi u Mostaru, oženjen, otac 2. djece.