Prinudno uklanjanje stolova u mostarskim kafićima koji nemaju dozvolu

Kako je priopćeno iz Gradske uprave Mostara, podneseni zahtjev za zauzimanje javne površine stolovima i stolicama ne daje pravo postavljanja stolova i stolica, bez posjedovanja rješenja o zauzimanju javne površine izdanog od grada Mostara.

Fena