Mostar: Otvorena Klinika za onkologiju- pacijenti više neće morati na liječenje izvan Hercegovine

Suvremenu medicinsku uslugu pacijenti će sada imati i u Mostaru, tako da na liječenje neće morati ići u Sarajevo, Split ili Zagreb.

U Klinici za onkologiju za sada će raditi 6 specijalista onkologa na najmodernijoj opremi poput dva linearna akceleratora i CT-simulatora za planiranje terapije.

Projekt je vrijedan oko 15 milijuna maraka, a ta sredstva su osigurana iz Saudijskog fonda za razvoj za što su jamstvo dali Skupština i Vlada Hercegovačko-neretvanske županije , te županijski Zavod zdravstvenog osiguranja.