FOTO  Mostar: Održano prvo vjenčanje u Gradskoj vijećnici

Mostar: Održano prvo vjenčanje u Gradskoj vijećnici
Ubuduće će se redovito moći obavljati vjenčanja u toj dvorani u Gradskoj vijećnici, ali uz prethodni dogovor s ovlaštenim matičarom, te uvažavanje već do sada rezerviranih termina za vjenčanja.

Inače, organizacija vjenčanja na području Grada Mostara regulirana je Odlukom gradonačelnika i kojom je propisano sljedeće:

U službenim prostorija Grada Mostara poslovi sklapanja braka mogu se obaviti svakim radnim danom po sljedećem rasporedu:

U službenim prostorijama područnih ureda Jugozapad i Stari Grad, poslovi sklapanja braka vrše se utorkom, četvrtkom i petkom u terminu od 13 do 15 sati.) U službenim prostorijama područnih ureda Jugoistok i Jug, poslovi sklapanje braka vrše se ponedjeljkom od 13 do 15 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U službenim prostorijama područnog ureda Sjever, poslovi sklapanja braka vrše se srijedom u terminu od 13 sati do 15 sati.

U ustanovama s kojima Grad Mostar ima zaključene ugovore o korištenju sala u svrhu organiziranja vjenčanja, brak se može sklopiti prema sljedećem rasporedu:

- Hrvatski dom Herceg Stjepana Kosače, u kojem se brak može sklopiti svaki petak i subota.

- Kulturni centar - Potoci Sjever, u kom se brak može sklopiti svake prve subote u mjesecu.

- Sala za vjenčanja - Stari Grad, u kojoj se brak može sklopiti svakog petka i subote.

- Centar za kulturu - Jugoistok u kojem se brak može sklopiti svake zadnje subote u mjesecu.

Termine za sklapanje braka nadležni matičar dogovara s budućim bračnim partnerima u skladu s raspoloživim slobodnim terminima u Planu vjenčanja.