FOTO  Mostar: Održano predavanje grčkog veleposlanika

Mostar: Održano predavanje grčkog veleposlanika
Veleposlanik Gadis je istaknuo kako je 35 stoljeća pisane tradicije i najmanje 40 stoljeća kontinuirane usmene tradicije osiguralo grčkom jeziku jedinstvenu privilegiju upotrebe kroz stoljeća. „Pored toga grčki jezik je zadržao rijetku koheziju strukture i rječnika u mjeri u kojoj ga danas koriste znanstvenici i predavači priznavajući starogrčki i novogrčki jezik kao isti", dodao je Gadis.

O budućnosti grčkog jezika Gadis je kazao kako značaj grčkog jezika nije vezan samo za prošlost i za klasično razdoblje nego se smatra jezikom budućih generacija i novih, informatičkih generacija.

Predavanjem na Filozofskom fakultetu, grčki veleposlanik u BiH Karolos Gadis završio je jednodnevnu posjetu Mostaru.