Mostar: Održana promocija studenata APTF

Mostar: Održana promocija studenata APTF

Promovirano je 113 diplomanada koji su na APTF stekli zvanja prvostupnika, magistara i diplomiranih inženjera.

Prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivo Čolak je istaknuo kako diplome nisu samo potvrda. „One znače puno više i nastojte da šira društvena cjelina i više ljudi imaju korist od njih. Od svojih profesora na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu dobili ste znanje, a od svoga fakulteta i Sveučilišta u Mostaru danas dobivate diplomu", kazao je prorektor dr. Čolak.

Dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Ostojić kazao je kako su ove diplome nagrada studentima i njihovim roditeljima za trud i odricanje svih ovih godina.

SUM.BA