Nino Raspudić večeras na javnoj tribini Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Nino Raspudić večeras na javnoj tribini Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
...28. travnja (ponedjeljak) u 19.00 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Gost tribine je doc. dr. sc. Nino Raspudić.