Mostar: Marko Tokić obranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu

Mostar: Marko Tokić obranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu
...pod nazivom Metodički pristup pripovijednoj prozi Stjepana Čuića.

Marko Tokić obranio je doktorsku disertaciju pred Povjerenstvom koje je bilo u slijedećem sastavu:
Dr.sc. Vlado Pandžić, red. prof (predsjednik povjerenstva)
Dr. sc. Šimun Musa, red. prof (mentor i član povjerenstva)
Dr. sc. Marko Dragić, red. prof (član povjerenstva)

Ekipa portala HERCEGOVINA.info čestita Marku Tokiću na obrani doktorske disertacije