Mostar: Izbori najkasnije do listopada 2014

Mostar, jesen, lišće, Mostar, izbori
...(PIC) na sastanku u Sarajevu, preovladavalo razočarenje zbog konstantnog neuspjeha relevantnih političkih stranaka i institucija da ispune svoje obveze na provedbi presude Ustavnog suda BiH o izbornom sustavu za Mostar.

- Zbog ovog neuspjeha, građanima Mostara je i dalje uskraćeno pravo da sudjeluju na izborima. Upravni odbor PIC-a je podvukao da lokalni izbori u Mostaru trebaju biti održani najkasnije do listopada 2014. godine - kazao je on na konferenciji u Sarajevu.

Navodi da je Upravni odbor naglasio da će svaka stranka koja se iskreno ne angažira u procesu traženja rješenja snositi punu odgovornost za stalno negiranje osnovnih prava građana Mostara.

- Također smo potvrdili da Mostar mora ostati jedinstvena koherentna multietnička općina sa izvjesnim nivoom lokalne uprave odnosno administracije ispod nivoa Grada - kaže on.

Prezentiran je okvirni dokument oko kojeg su se početkom godine dogovorile mnoge stranke, ali dvije glavne stranke u Mostaru i dalje odbijaju pregovarati o osnovama principa usvojenim prošle godine.

- Umjesto toga, imamo neke nerealne ideje kao što su podjela drugih gradova u BiH ili imenovanje supervizora za Mostar. Ovo nisu ozbiljni prijedlozi i samo skreću pažnju s istinskih aktivnosti koje je potrebno poduzeti. I dalje smo spremni pomoći svim strankama u Mostaru kad budu spremne da se konstruktivno angažiraju - kaže on.

Waser kaže da je Upravni odbor je pozvao vlasti u Federaciji da udvostruče napore, tijekom preostalog dijela mandata, da bi osigurali efikasno funkcioniranje institucija.

Istaknuo je da su države članice Upravnog odbora dobile informacije i o stand-by aranžmanu MMF-a u BiH, a Upravni odbor podržava nastojanja MMF-a da osigura fiskalnu disciplinu i strukturalne reforme u oblasti ekonomije.

- Mislimo da MMF i dalje treba zadržati princip uvjetovanja da bi se osiguralo provođenje reformi koje služe kao instrument za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje životnog standarda jer su to najvažnija pitanja za svakodnevni život stanovništva u BiH - navodi on.

Sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) na nivou političkih direktora održan je 4. i 5. prosinca u Sarajevu. Kako najavljuju iz OHR-a, Upravni odbor PIC-a održat će sljedeći sastanak 21. i 22. svibnja 2014. u Sarajevu.

Vecernji.ba