FOTO Mostar: Gradonačelnik Bešlić dodijelio nagrade za najljepše uređena dvorišta | Hercegovina.Info

FOTO  Mostar: Gradonačelnik Bešlić dodijelio nagrade za najljepše uređena dvorišta

Mostar: Gradonačelnik Bešlić dodijelio nagrade za najljepše uređena dvorišta

...Natječaj za izbora za najljepše uređenog dvorišta, školskog dvorište, balkona i terase stambenih objekata i najuređeniji gradski prostor.

Povjerenstvo imenovana od strane gradonačelnika Ljube Bešlića izvršilo je pregled natječajnog materijala, terenski uvid prijavljenih lokacija te ocijenilo najbolje prijava u navedenim kategorijama, a danas je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić na prigodnoj svečanosti u Gradskoj vijećnici uručio novčane nagrade i zahvalnice dobitnicima.

Tom prigodom gradonačelnik Bešlić zahvalio je nagrađenima te svima koji su sudjelovali u ovom projektu, od povjerenstva, do medija, te javnosti koja je pozitivno reagirala na ovu inicijativu. izrazio je uvjerenje kako će ova inicijativa potaknuti sve na bolji odnos prema okolišu i održavanju čistoće i zelenih površina, a da će grad i dogodine u još većem financijskom obimu podržati ovaj projekt. U ime nagrađenih riječi zahvale Gradskoj upravi i gradonačelniku Bešliću na ovoj inicijativi uputio je Marjan Bošnjak.


Kategorija 1

NAJUREĐENIJE ŠKOLSKO DVORIŠTE (OSNOVNE ŠKOLE)
• TREĆA NAGRADA / Osnovna škola Marina Držića Buna / U IZNOSU OD 500 KM
• TREĆA NAGRADA / Javna ustanova VI Osnovna škola Mostar / U IZNOSU OD 500 KM
• DRUGA NAGRADA / Javna ustanova IV Osnovna škola Mostar / U IZNOSU OD 750 KM
• DRUGA NAGRADA / Javna ustanova Osnovna škola „Vrapčići" / U IZNOSU OD 750 KM
• PRVA NAGRADA / Osnova škola „Bijelo Polje" Potoci / U IZNOSU OD 1000 KM
• PRVA NAGRADA / Osnovna škola Petra Bakule / U IZNOSU OD 1000 KM
Kategorija 2 NAJUREĐENIJE ŠKOLSKO DVORIŠTE (SREDNJE ŠKOLE)

• PRVA NAGRADA / Srednja građevinska škola Jurja Dalmatinca - Mostar / U IZNOSU OD 1000 KM
• PRVA NAGRADA / Gimnazija fra Grge Martića - Mostar / U IZNOSU OD 1000 KM

Kategorija 3 NAJLJEPŠI BALKON - TERASA
• PRVA NAGRADA / Hadžimusić Šahida / U IZNOSU OD 150 KM

Kategorija 4 NAJUREĐENIJE DVORIŠTE / OKUĆNICA (Privatna dvorišta)
• NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE / Ombašić Ramiza /
U IZNOSU OD 40 KM
• NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE / Humačkić Jasmin /
U IZNOSU OD 40 KM
• TREĆA NAGRADA / Agbabić Salko / U IZNOSU OD 50 KM
• TREĆA NAGRADA / Marjan Bošnjak / U IZNOSU OD 50 KM
• DRUGA NAGRADA / Željko (Vinka) Mikulić / U IZNOSU OD 100 KM
• PRVA NAGRADA / Silvana Cvitković / U IZNOSU OD 150 KM

Kategorija 5 NAJUREĐENIJI GRADSKI PROSTOR (DVORIŠTA STAMBENIH BLOKOVA)
• NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE / Branko A. Bandić / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 50 KM
• TREĆA NAGRADA / Milenko Dujmović / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 100 KM
• TREĆA NAGRADA / Mara Ćorić / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 100 KM
• DRUGA NAGRADA / Nikola Blažević / ROBNA NAGRDA U IZNOSU OD 150 KM
• PRVA NAGRADA / Petar Budimir / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 200 KM
Kategorija 6
NAJUREĐENIJE DVORIŠTE FAKULETA
• NEMA PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Kategorija 7

NAJUREĐENIJE DVORIŠTE VRTIĆA ILI USTANOVA ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA
• PRVA NAGRADA / Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama / U IZNOSU OD 1000 KM
• PRVA NAGRADA / Rehabilitacijski centar za osobe sa posebnim potrebama „Sveta Obitelj" / U IZNOSU OD 1000 KM

ISPLATA NOVČANIH NAGARADA IZVRŠIT ĆE SE UPLATOM NA ŽIRO RAČUN DOBITNIKA