Mostar: Dodjela nagrada za najljepše uređeno dvorište

Mostar: Dodjela nagrada za najljepše uređeno dvorište
...ove godine raspisao NATJEČAJ za izbora za najljepše uređenog dvorišta (okućnice), školskog dvorište, balkona i terase stambenih objekata i najuređeniji gradski prostor.

Natječaj je bio objavljen na web stranici Grada Mostara www.mostar.ba, a Povjerenstvo imenovana od strane gradonačelnika Ljube Bešlića izvršilo je pregled natječajnog materijala, terenski uvid prijavljenih lokacija te ocijenilo (po prethodno utvrđenim kriterijima) najbolje prijava u navedenim kategorijama.

Dodjela novčanih nagrada i zahvalnica dobitnicima bit će upriličena sutra, utorak, u Gradskoj vijećnici dana 24. svibnja 2016. godine. s počekom u 12:30 sati.

Novčane nagrade osigurane su u sljedećim kategorijama:

1. NAJUREĐENIJE ŠKOLSKO DVORIŠTE (Osnovne Škole)

• Prva nagrada(dvije nagrade) u iznosu od 1000 KM
• Druga nagrada( dvije nagrade) u iznosu od 750 KM
• Treća nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 500 KM

2. NAJUREĐENIJE ŠKOLSKO DVORIŠTE (Srednje Škole)

• Prva nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 1000 KM
• Druga nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 750 KM
• Treća nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 500 KM

3. NAJLJEPŠI Balkon / Terasa

• Prva nagrada u iznosu od 150 KM
• Druga nagrada u iznosu od 100 KM
• Treća nagrada (dvije nagrade) u iznosu od 50 KM

4. NAJUREĐENIJE DVORIŠTE (Okućnica)

• Prva nagrada u iznosu od 150 KM
• Druga nagrada u iznosu od 100 KM
• Treća nagrada(dvije nagrade) u iznosu od 50 KM

5. NAJUREĐENIJI GRDASKI PROSTOR (Dvorište stambenih blokova)

• Prva nagrada u iznosu od 200 KM
• Druga nagrada u iznosu od 150 KM
• Treća nagrada(dvije nagrade) u iznosu od 100 KM
(Nagrade iz ove kategorije predstavljaju protuvrijednost u sadnom materijalu ili kao robna nagrada)

• Dvije nagrade u sadnom materijalu ili robnoj nagradi u protuvrijednosti od 1250 KM

6. NAJUREĐENIJE DVORIŠTE VRTIĆA I USTANOVE ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA-Posebna nagrada

• Prva nagrada u iznosu od 1000 KM
• Druga nagrada u iznosu od 750 KM
• Treća nagrada u iznosu od 500 KM