Mostar: Centar Los Rosales proslavio 18.rođendan

Mostar: Centar Los Rosales proslavio 18.rođendan
Centar je kao javna ustanova izgrađen uz pomoć Vlade Španjolske, a trenutačno rehabilitira 137 korisnika starosne dobi od 3 pa do 53 godine.

Štićenici Los Rosalesa dolaze iz cijele županije. Djeca različitih kategorija i teškoća u razvoju obrazuju se u različitim segmentima, u kojima djeluje predškolska i osnovna škola potom radno-rehabilitacijske radionice za djecu iznad 18 godina i rezidentni smještaj za djecu koja dolaze iz obližnjih mjesta u kojem borave od ponedjeljka do petka. Pored proslave punoljetnosti ovaj Centar je uveo novu terapiju podržanu strane od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke a to je soba senzorne integracije.
Radi se o javnoj ustanovi koja svakodnevno odgaja, obrazuje, socijalizira i radno osposobljava djecu i mlade s poteškoćama u razvoju od 3 do 55 godina starosti.

- S djecom radimo svakodnevno, a naša jedina svrha je da tu djecu obrazujemo, socijaliziramo i učinimo ih samostalnim, odnosno da ih osposobimo za samostalan život - kazala je ravnateljica Centra Mirna Mezit, naglasivši kako se svi posjetitelji Centra danas imali prigodu uživati u programu koji je prezentirao rad djece i centra.

Na proslavi rođendana nazočio je i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je kazao kako Gradska uprava Mostara ispunjava sve obaveze prema ovoj ustanovi.

"Nažalost Centar se ne financira samo od Grada već i od drugih razina vlasti, mi svoju dužnost ispunjavamo. Ovaj Centar je od izuzetne važnosti za naš grad jer se bave zbrinjavanjem djece s posebnim potrebama", kazao je Bešlić.