FOTO  Mostar: Blagoslov polja u groblju sv. Ante - Cim

sveti Ante, cim, blagoslov polja

Na sv. Antu kapelicu i kip sv. Ante blagoslovio je tadašnji fratar i župnik. Zbog toga se svake godine slavi sveta misa na sv. Antu kod kipa i kapelice. Već od 1926. prva nedjelja po sv. Anti mještani sela mjesta Cim zajedno sa svojom braćom fratrima okupljaju se da slave Boga na Djevojačkom groblju sv. Ante.

Tako je i ove godine kao i prošlih godina okupilo se preko 1000 mještana i vjernika da zajedno sa svojim fratrom fra Lukom slave Boga, te da se mole za svoje pokojnike koje počivaju na ovome groblju.