Izložba slika Tomislava Zovke: "Globalna silikonizacija"

Magistrirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 2012. godine u klasi Red. prof. Ante Kajinića.Sudionik raznih likovnih kolonija. Dosada sudjelovao na deset skupnih izložbi. Ovo mu je druga samostalna izložba iz ciklusa "Globalna silikonizacija".