I za mjesto pripravnika u Mostaru presudna nacionalnost

Gradska uprava Mostar
Gradska uprava Mostar
Iako je 20 pripravnika u Gradskoj upravi Mostara već početkom ožujka trebalo krenuti s radom, to se još nije dogodilo.

Imena kandidata za posao pripravnika u Gradskoj upravi tek se upotpunjavaju nacionalnom pripadnošću da bi odabir kandidata bio što vjerodostojniji.

Naime, u popisu kandidata koji su dostavljeni Gradskoj upravi, nije naznačena stavka o nacionalnosti osoba koje su prijavljene za natječaj. Stoga je Gradska uprava zatražila od Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine koja provodi tu proceduru, da se naznači nacionalna pripadnost uz imena svih kandidata uz obrazloženje da se kod njih mora poštovati nacionalna struktura.

Postupak prijema pripravnika, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine provodi po principu da im Gradska uprava iskaže zahtjeve prema kojima agencija onda kreira listu kandidata po zanimanjima, nakon čega je gradonačelnik dužan poštovati redoslijed odabranih kandidata. Prema pravilniku, kažu nam iz Gradske uprave, jedini su kriteriji nakon završetka liste dužina čekanja na Zavodu za zapošljavanje, prosjek ocjena, a u što je uključen i nacionalni balans, piše Dnevni list.

Na natječaju se tražilo 9 pravnika, 2 agronoma, 2 arhitekta te po jedan pripravnik sa završenim građevinskim fakultetom, odnosno jedan građevinski inženjer, te jedan geodetski inženjer, zatim jedan pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom, prometnim, filozofskim te informatičkim i visokom zdravstvenom školom, smjer dipl. sanitarni inženjer. Lista je sačinjena na osnovi istraživanja organizacijske jedinice i uočavanja potreba za upravo spomenutim vrstama zanimanja.

Premda se smatra kako je zbog mnoštva zaostalih pravnih poslova potreban najveći broj pripravnika iz domene prava, u Gradskoj upravi kažu da je sve u rukama Agencije za državnu službu Federacije BiH te da oni u svemu tome nemaju apsolutno nikakav utjecaj.

Prema Zakonu o radu Federacije BiH, pripravnicima za vrijeme pripravničkog staža pripada najmanje 80 posto plaće pripadajuće za to radno mjesto, pravo na topli obrok, godišnji odmor, regres, kao i polaganje stručnog ispita. Tako ispada da svaki pripravnik može računati na primanja od oko tisuću maraka.

Zanimanje za natječaj je bilo ogromno, jer bez posla s višom i visokom stručnom spremom na području Mostara velik je broj mladih ljudi, od kojih neki više godina bezuspješno šalju prijave na sve natječaje, čak i za one poslove za koje nije uvjet fakultetska diploma. Najzanimljivije od svega je kako su nakon toliko vremena dočekali natječaj, prijavili se na njega, a posao možda neće dobiti samo zbog pogrešne nacionalnosti.