Hrvati traže pomjerenja petlje kod Mostara

Hrvati traže pomjerenja petlje kod Mostara
Prostorni plan koji pokriva oko 295 kilometara buduće autoceste, za koji se nezakoniti resorni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević nada da će stupiti na snagu do kraja godine, definira obuhvat neposrednog uticaja autoceste u kojem će se planerskim intervencijama regulirati prostorna organizacija značajna za gradnju i funkciju autoceste na ovom paneuropskom koridoru čiji krak prolazi kroz BiH.

Ministri Hrvati u Vladi, kako je kazao Radivojević, nisu prihvatili njegovu sugestiju da se prostorni plan u Parlament uputi na usvajanje u formi prijedloga, čime bi se značajno skratila procedura njegovog usvajanja i stupanja na snagu.

Rano za prijedlog

- Nacrt je usvojen jednoglasno, ali su hrvatski ministri tražili da ostane u toj formi jer su imali određene zamjerke na čvor koji će se graditi kod ulaza u Mostar. Pomjeranje te petlje za tri ili pet kilometara nije sporno i riješit će ga struka prije konačnog usvajanja plana, objasnio je Radivojević i dodao:

-Nema tu ništa sporno i nadam se da ćemo plan donijeti do kraja godine i da će nam on omogućiti nastaviti izdavati dozvole za građenje na koridoru 5 C"-kazao je Radivojević.

Oslobođenje