Hercegovina glazbeno-poetsko-scenski kolaž HNK Mostar na Maloj sceni kazališta u četvrtak 13.03.2014.

Hercegovina glazbeno-poetsko-scenski kolaž HNK Mostar na Maloj sceni kazališta u četvrtak 13.03.2014.

...bit će odigran glazbeno-poetsko-scenski kolaž „Hercegovina". Riječ je o drugom dijelu poetske priče o „Hercegovini" koja nam predstavlja stihove Antuna Branka Šimića, Maka Dizdara, Ilije Jakovljevića, Petra Bakule,Nikole Kordića, Janka Bubala,Blage Karačića,Grgura Karlovčana, Lucijana Kordića.

Stihove govore Velimir Pšeničnik Njirić, Tina Laco i Robert Pehar.
Kroz kolaž se prepliću motivi i slike hercegovačkih sela, nekropole stećaka, dolaska franjevaca u Hercegovinu,odlaska gladne djece u Hrvatsku,Starog mosta u Mostaru, crkve na Širokom Brijegu, Radimlje i Blidinja. Poetski kolaž nam kroz riječi pjesnika govori da Hercegovina, Zahumlje ili Hum nije samo zemljopisni pojam za regiju.