FOTO   Gradsko vijeće Mostara krenulo sa zasjedanjem!

 Gradsko vijeće Mostara krenulo sa zasjedanjem!
Simulacija je zamišljena na način da 35 mladih iz Mostara na jedan dan sjednu u stolice vijećnika mostarskog Gradskog vijeća, te rasprave i donesu demokratskim putem Odluke od važnosti za Mostar, a posebno za mlade.

Prije samog zasjedanja Gradskog vijeća, koje je planirano 29.5.2017. mladi vijećnici se 3 dana spremaju kroz 4 odbora, u sklopu kojih će i pripremiti odluke i projekte, koje će predložiti na zasjedanju Gradskog vijeća. Mladi koji će sudjelovati u ovom procesu su birani

javnim natječajem, a imat će priliku raditi u Odborima za:

1. Promet, infrastruktura i urbanizam

2. Kultura, volonterizam i obrazovanje

3. Sport, ekologija i turizam

4. Ekonomija i zapošljavanje mladih

Cilj ovog događaja je promovirati vrijednosti demokracije, javno donošenje odluka, te osnažiti mlade u provođenju ideja i projekata koje smatraju bitnim za razvoj lokalne zajednice.

Svečano otvaranje u ponedjeljak 29.5. u 9:00h Sala Gradske vijećnice (izjave za medije predviđene od 8:40h)

Na otvaranje će nadzočitii Gradonačelnik, predstavnici vladinog i nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, te zainteresirani građani.