Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić proglasio proračun!

Po njenim riječima, ako ne dođe do intervencije visokog predstavnika na donošenje proračuna Grada Mostara, proračun će nakon tri dana stupiti na snagu, a njegovi korisnici mogu očekivati isplatu svih naknada krajem ove ili početkom idućeg tjedna.

"Proračun je donesen na osnovu ovlaštenja koja gradonačelniku Grada Mostara pripadaju po Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH i sindikat je tražio od gradonačelnika da ispoštuje ove zakonske osnove", kazala je Ivana Marić, dodavši da su sindikati zadovoljni te kako smatra da su konačno postigli svoj cilj.

Potpredsjednik Sindikata vatrogasaca Azur Čomor kazao je kako su vatrogasci Grada Mostara od jutros u generalnom štrajku i da vrše samo minimalan obim posla.

"Generalni štrajk nećemo prekidati sve dok ne bude isplata plaće", poručio je Čomor.

Fena