Grad Mostar produžio rok za podnošenje zahtjeva za zauzimanje javne površine

Grad Mostar produžio rok za podnošenje zahtjeva za zauzimanje javne površine
Sve pravne i fizičke osobe koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost dužne su pribaviti odobrenja za zauzimanje javnih površina stolovima i stolicama.

U suprotnom pristupit će se poduzimanju zakonom predviđenih mjera od strane Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara, odnosno prinudnom uklanjanju stolova i stolica uz asistenciju pripadnika Policijske uprave Mostar.