Glas Naroda - Kako ste zadovoljni izgledom lokalmih cesta i ulica u Gradu Mostaru?

Glas Naroda - Kako ste zadovoljni izgledom lokalmih cesta i ulica u Gradu Mostaru?
... obavljanje i nadzor poslova u oblasti održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta, kao i ulica u naseljima. Koliko kvalitetno rade svoj posao odlučili smo provjeriti na najbolji način, a to je ispitati zadovoljstvo korisnika. Koliko su građani Mostara bili složni kada smo ih upitali - Kako ste zadovoljni izgledom/stanjem lokalnih cesta i ulica u naseljima u Gradu Mostaru pogledajte u prilogu .....