Fra Iko Skoko: Isus bira svoje apostole!

Fra Iko Skoko

Na Svetim misama čitat ćemo odlomak iz Matejeva Evanđelja koji spada u 2. Isusov govor, kojeg različito nazivaju "Slanje apostola" ili "Misijski govor". Matej je podijelio svoje evanđelje na pet velikih Isusovih govora. Poruka odlomka jest: Isus je vidio kolika je nevolja i potreba ljudi zato poziva dvanaestoricu učenika i šalje ih u svijet. Evanđelist Matej naglašava kako je Isus obilazio sve gradove i sela. Cilj njegova obilaska gradova i sela jest propovijedanje Radosne vijesti o Kraljevstvu Božjem. Isus je još mogao koristiti sinagoge za mjesto susreta i komunikacije s ljudima. Uz navještenje Kraljevstva Božjeg liječio je svaku slabost i bolest.

Mnoštvo je dolazilo Isusu. Kad je Isus vidio koliko ljudi dolazi te sve njihove slabosti i bolesti, Matej zapisa kako se sažalio. Ljudi su mu izgledali slabi, izmučeni i besciljni. Ta njihova slabost uspoređena je s "ovcama koje nemaju pastira". Za te velike slabosti ljudi trebalo je i veliki broj poslanika. Zato se obratio svojim učenicima i zatražio da oni mole za nove poslanike! Između svojih učenika pozvao je dvanaestoricu za apostole: "prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda". Isus bira dvanaestoricu jer će oni biti temelj novog naroda Božjeg (Crkve ili Novog Izraela) kao što su dvanaest plemena bili temelj starog naroda Božjeg. Njima dvanaestorici dao je "vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć." Nakon izbora i prenošenja na njih dijela svoje moći daje im upute gdje će prvo ići i što će propovijedati. Prvo ih šalje među Izraelce. A sadržaj propovijedi treba biti: "Blizu je kraljevstvo nebesko!"

I danas među nama ljudima ima mnogo slabosti i bolesti. I danas se Isus sažalijiva i treba poslanika. I nama se obraća da iskreno molimo za nove današnje poslanike !