FOTO  FPMOZ: Predstavljamo studij Fizike

FPMOZ: Predstavljamo studij Fizike

Nalazite se u prijelomnom razdoblju vašeg života koji će vam uvelike kreirati budućnost. Znamo da uskoro završavate vaše srednjoškolsko obrazovanje i da vam se postavljaju brojna životna pitanja, a jedno od njih je, u svakom slučaju, i pitanje što i na koji način studirati. Mi vam između brojnih studija na Sveučilištu u Mostaru nudimo mogućnost da se odlučite za Studij fizike. U ovom kratkom prikazu želimo vam pružiti osnovne informacije o Studiju fizike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

O STUDIJU FIZIKE
Fizika je nedvojbeno temeljna prirodna znanost koja objašnjava pojave u našem svijetu. Ona je stup nositelj tehnološkog razvoja, a kao takva daje veliku perspektivu u budućnosti. Fizika u posljednje vrijeme sve više postaje interdisciplinarna, te je njezin doprinos izrazito velik u razvoju drugih znanosti kao što medicina, biologija, kemija, računalstvo, tehničke znanosti itd. Studij fizike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru želi osposobiti mlade ljude za temeljitije i dublje razumijevanje naše prirode i svemira, svega onoga što nas okružuje čak i onoga što ne spoznajemo vlastitim osjetilima, te konačno razvoj apstraktnog razmišljanja o čovjeku, njegovu životu i smislu. Pod tim se podrazumijeva ne samo stjecanje prikladnih znanja, nego i formiranje samostalnog i kompleksnog mišljenja i razmatranja stvari uopće. Budući da je znanje u današnjem svijetu podložno brzim promjenama, osobito na području tehnike, sve više  se osjeća potreba za obrazovanjem koji bi bio siguran orijentir u kompleksnosti suvremenog života. Mišljenja smo da studij fizike, kao temeljne znanosti o prirodi, znanosti koja istinski i na potpuno razumljiv način može objasniti događaje oko nas, može na adekvatan način odgovoriti na životne potrebe današnjeg dinamičkog života. Ovim se studijem nakon završenog preddiplomskog studija stječu znanja i sposobnosti za obavljanje pomoćnih poslova u laboratorijima u raznim tvrtkama, školama i drugim sličnim organizacijama i ustanovama, a nakon diplomskog studija (osobito nakon poslijediplomskog studija) znanja koja imaju široku stručnu i znanstvenu primjenu prvenstveno u školskim obrazovnim i u znanstveno istraživačkim ustanovama. Budući da na tržištu rada postoji ogromna potreba za fizičarima, posao nakon završenog studija, skoro da je zagarantiran. Program Studija fizike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru rađen je prema programima srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, koji su usporedivi s programima istovjetnih studija na više vodećih europskih i američkih sveučilišta. Nakon završetka razredbenoga postupka u prvom srpanjskom roku raspisuje se natječaj za preostala slobodna mjesta u drugom rujanskom roku. Vrijeme upisa određuje se odlukom Senata Sveučilišta i objavljuje u natječaju.

TRAJANJE STUDIJA
Preddiplomski studij traje 6 semestara (3 godine). Diplomski studij traje 4 semestra (2 godine), nakon završenog preddiplomskog studija.

UVJETI UPISA
Završena srednja četverogodišnja škola i položen razredbeni ispit.

RAZREDBENI POSTUPAK

Danas je to studij Fizuke.

Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su svojim rezultatom u razredbenom postupku izborili prvenstvo unutar broja pristupnika određenoga upisnim kvotama (na dvopredmetnom studiju to se odnosi na oba predmeta). Preporučena literatura za razredbeni postupak iz fizike (prijamni ispit) je sljedeća:

1. Udžbenici i zbirke srednjih škola,

2. Priručnici za razredbeni postupak iz fizike.

POPIS KOLEGIJA STUDIJA FIZIKE
Kolegiji na preddiplomskom studiju:

• Opća fizika 1 • Opća fizika 2 • Opća fizika 3 • Opća fizika 4 • Fizički praktikum 1 • Fizički praktikum 2 • Fizički praktikum 3 • Fizički praktikum 4 • Klasična mehanika • Astronomija i astrofizika • Elektrodinamika • Statistička fizika • Kvantna fizika • Osnove elektronike.

Kolegiji na diplomskom studiju:

• Fizika čvrstog stanja • Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike • Povijest fizike • Metodika nastave fizike 1 • Metodika nastave fizike 2 • Metodička praksa nastave fizike

Izborni kolegiji:

• Filozofija fizike • Nanoelektronika • Fizika neuređenih sustava • Osnove nuklearne fizike • Osnove fizike elementarnih čestica • Osnove elektroničkih sklopova • Uvod u fotonaponske sustave

Nastavno osoblje na Studiju fizike

dr. sc. Mile Dželalija, red. prof. dr. sc. Zoran Primorac, red. prof. dr. sc. Krešo Zadro, red. prof. dr. sc. Ivan Zulim, red. prof. dr. sc. Slavica Brkić, izv.prof. dr.sc. Karlo Lelas, docent dr.sc. Dario Jukić, docent Jadranko Batista, asistent Blanka Tuka, asistent Josipa Madunić, asistent.

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i upisima (vrijeme održavanja prijamnoga ispita, upisne kvote po studijima, visina upisnine prema načinu studiranja i sl.) nakon što se objave u natječaju Sveučilišta u Mostaru, biti će dostupne i na oglasnoj ploči studentske referade FPMOZ-a, kao i na web stranici fakulteta.