Dom zdravlja Mostar ocijenjen najboljim domom zdravlja u BiH

Mjerenja su sprovedena na Kliničkim centrima, bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama porodične medicine. Na svakom od posjećenih lokacija mjerilo se pet elemenata dobre usluge: izgled zdravstvenog centra, pozdrav i pristup ljekara, ljubaznost ljekara, stručnost ljekara i završni pozdrav.

Na kongresu Međunarodnog saveza liječničkih društava u Ženevi 1948. godine ustanovljena je konačna zakletva koja se danas koristi, Ženevska zakletva.

"U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti. Prema svojim učiteljima sačuvat ću dužnu zahvalnost i poštovanje. Svoje ću zvanje obavljati savjesno i dostojanstveno. Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta. Poštovat ću tajne onog tko mi se povjeri. Održavat ću svim svojim silama čast i plemenite tradicije liječničkog zvanja. Moje kolege bit će mi braća. U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene utjecati nikakvi obziri vjere, nacionalnosti, rase, političke ili klasne pripadnosti. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog začetka. Niti pod prijetnjom neću dopustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti. Ovo obećajem svečano, slobodno, pozivajući se na svoju čast."

Zenica sa najlošijom uslugom

Prema dobijenim rezultatima Zenica svojim građanima pruža najlošiju uslugu i to u mjeri od 67.64%, a iza nje se nalazi grad Distrikt Brčko sa 69.23% i grad Sarajevo sa 70.88%. Najbolje usluge zdravstva svojim sugrađanima pruža grad Banja Luka čiji se nivo kvaliteta usluge mjeri sa 77.29%.

Sarajevo i Banja Luka, rezultat 77,30% : 77,31%

Nivo usluge u kliničkim centrima Sarajevo, Banja Luka i Tuzla svakako nije dovoljan i ne pruža dovoljno kvalitetnu uslugu svojim građanima,a desi se i da greškom doktori utvrde dijagnozu što kod građanja izaziva paniku i nerovozu.

Slučaj u KBC Banja Luka gdje je doktor utvrdio tumor hipofize, a da pri tome nije izvršio dodatne preglede i konsulatacije. Na njegovu grešku je uočio doktor kojeg je pacijent angažovao u privatnom aranžmanu i gdje se začudio na nalaze i zaključke koje je doktor donio u KBC Banja Luka.

Ako početak zakletve stoji "U času kada stupam među članove liječničke profesije, svečano obećajem da ću svoj život staviti u službu humanosti.." zašto onda doktor KBC Tuzla sa odjela stomatologije je svoju humanost ostavio po strani i dozvolio da djevojčica 100%-tni invalid, cerebralne paralize, čeka više od pola sata u čekaonici u trenutku kada nije bilo pacijenata u sobi stomatologa.

Očekujte neočekivano

Lokalni domovi zdravlja trebaju više biti na usluzi građana i svako poštivati etička načela i pokazati svoju humanost na koju su položili zakletvu. Pa tako nemojte se iznenaditi ako posjetite dom zdravlja u Tuzli, ljekara opšte prakse zbog ospica, gdje nakon kucanja i pozdrava doktor ništa ne odgovori, jer je bio zauzet čitanjem novina i gdje nakon 10 minuta stajanja ponudi pacijentu da sjedne.

Isto tako ukoliko vam u Bihaću zatreba ginekolog, te se obratite ženskom dispanzeru, spremite se da pored velikih bolova koje trenutno doživljavate, doživite još veću psihičku bol. Pa tako da doktori umjesto da vam pomognu u vašem bolu oni uživaju u guštu kafe 20 minuta, a da vi pri tome molite i ubjeđujete ih kako imate bolove.

Dom zdravlja Mostar

DOM ZDRAVLJA MOSTAR PROGLAŠEN NAJBOLJIM DOMOM ZDRAVLJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dom zdravlja Mostar ocijenjen najboljim
domom zdravlja u Bosni i Hercegovini
Dali je Hipokratova zakletva danas relevantna?

Pitanje na koje bi većina nas htjelo odgovor. Jasan odgovor svakako možete dobiti ako posjetite opću bolnicu u Mostaru pa umjesto popravljenog zuba kod stomatologa dobijete nesnosne gnojne infekcije i još pri tome završite sedam dana na odjelu facijalne hirurgije.

Voljela bi da sam veterinar, da ne moram raditi sa ljudima

"Najvažnija će mi briga biti zdravlje mojega pacijenta.." onda svakako ako se obratite doktoru ambulante porodične medicine u Brčkom dobit ćete odgovor koji će zajesniti dio iz pomenute zakletve.

Naime pacijent nakon što se obratio doktoru kako ima jake glavobolje u predjelu sinusa, dobio je odgovor "Voljela bi da sam veterinar, da ne moram raditi sa ljudima".?????

dzmostar.com