DAN PREDŠKOLSKOG ODGOJA Istaknuta važnost ulaganja u mlade u ranom djetinjstvu

Predškolski odgoj radionica 2023

U organizaciji predškolskih ustanova Hercegovačko - neretvanske županije (HNŽ), Zavoda za školstvo Mostar i Pedagoškog zavoda Mostar održan je Dan predškolskog odgoja HNŽ. Na plenarnom izlaganju i 12 ponuđenih radionica sudjelovala su 253 odgojno-obrazovna djelatnika/uposlenika ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (POO).

Svrha obilježavanja Dana predškolskog odgoja je promocija odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi kao najvažnijeg razdoblja za razvoj inteligencije jer se 75 % sposobnosti za učenje razvije do sedme godine života. Ključni sudionici u formiranju mladog čovjeka su odgojno-obrazovni djelatnici/uposlenici te njihova uloga i značaj treba biti predstavljena društvenoj zajednici.

Predškolski odgoj radionica 2023

Posljednjih godina znanstvenici su ponudili brojne dokaze koji tvrde kako ulaganja u ranom djetinjstvu imaju najveći povrat u odnosu na bilo kakve intervencije ljudskog kapitala, te je predstavljena i Studija od strane UNICEF-a o ulaganju u djecu od začeća do 6. godine koja je rađena za Bosnu i Hercegovinu. Rađena je analiza učinka ulaganja, ali i neulaganja u tri sektora. 

U sektoru obrazovanja je istaknuto kako se za svaku uloženu 1 KM očekuje 6,9 KM u vidu socioekonomske koristi do 2052. godine. Studija ističe važnost financiranja svakog djeteta iz proračuna i nadalje navodi kako bi neulaganje u POO moglo koštati FBiH od 10 do 18 milijardi KM, ovisno o scenariju koji se uzme do 2052. godine.

Predškolski odgoj radionica 2023

Studije koje se bave ranim i predškolskim odgojom i obrazovanjem naglašavaju važnost provedbe kvalitetnih programa. Stručna savjetnica za predškolski odgoj dr. sc. Marina Zeleničić, s ponosom i zahvalnošću je istaknula: "Odgajatelji zajedno sa svojim stručnim timovima, uz svesrdnu pomoć ravnatelja provode kvalitetne odgojno-obrazovne programe. I pored toga što nemamo kvalitetnu zakonsku regulativu možemo se pohvaliti kvalitetnom praksom, pristupom usmjerenim na dijete. 

Kroz projektne aktivnosti koje provodimo posljednjih godina definirali smo ishode i pokazatelje za razvojna područja koja podržavaju cjelovit razvoj djeteta. Prati se svako dijete, procjenjuju njegove jake strane i nude izazovi kako bi ostvarilo svoj puni potencijal. Na temelju postignuća djece i njihovih razvojnih mogućnosti planiraju se aktivnosti. Zato danas ponosno stojimo ovdje, ponosni na ono što radimo, odgovorno, savjesno i nadasve profesionalno, svjesni činjenice kako je buduća intelektualna snaga ovoga društva povjerena odgajateljima".

Predškolski odgoj radionica 2023

Na skupu je iskazana zahvala roditeljima što im je povjereno njihovo najveće blago, sreća, ljubav i nada. Prenesena je poruka, kako su odgajatelji izborom poziva, jer je posao odgajatelja poziv, preuzeli odgovornost odgoja i obrazovanje djece rane i predškolske dobi. 

Pitali su dužnosnike odgovorne za odgoj i obrazovanje naše djece imaju li njihovu podršku, podršku u donošenju zakona i podzakonskih akata, podršku u financiranju svakog djeteta u HNŽ nevezano da li dolazi iz javnog ili privatnog sektora, podršku u izjednačavanju plaća s odgojno-obrazovnim djelatnicima/uposlenicima zaposlenim u sustavu školstva. Također, pitali su jesu li preuzimanjem odgovornosti da vode ovo društvo prepoznali važnost ulaganja u POO? Pozvali su ih da zajedno uče kako bi sagledali što je to važno za društvo, ali i pojedinca.

Predškolski odgoj radionica 2023

Organizatori su zahvalili ljudima koji su prepoznali značaj ulaganja u rani i predškolski odgoj i obrazovanje te financijski podržali ovaj stručni skup odgojno - obrazovnih djelatnika: Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanasti, Nakladničkoj kući ALFA, Školskoj nakladi, Gradovima Mostaru, Stocu, Čapljini, Konjicu, općinama Čitluk, Prozor-Rama, Neum, DV Jablanica i Filozofskom fakultetu na ustupanju amfiteatra.