FOTO  Dan matematike, informatike i tehnike na FPMOZ-u

fpmoz

Dan matematike, informatike i tehnike za cilj ima povezivanje svih nivoa obrazovanja u matematici, informatici i tehničkoj kulturi kao i promicanje prirodoslovno-matematičkih znanosti među mladima.

Za profesore matematike, informatike i tehničke kulture  organizirana su  zanimljiva predavanja, a predavači su istaknuti sveučilišni profesori iz Republike Hrvatske.