Dan matematike, informatike i tehnike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Most

 Dan matematike, informatike i tehnike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Most
Svečano otvaranje predviđeno je za 11.00 sati (učionica 1-2).
Za profesore matematike, informatike i tehničke kulture biti će organizirana zanimljiva predavanja, koja će im nadamo se donijeti nove ideje za rad u učionicama.
Predavači su istaknuti sveučilišni profesori iz Republike Hrvatske
Za učenike koje zanima logičko razmišljanje biti će organizirane zabavno- edukativne radionice.
Dan matematike, informatike i tehnike za cilj ima povezivanje svih nivoa obrazovanja u matematici, informatici i tehničkoj kulturi kao i promicanje prirodoslovno-matematičkih znanosti među mladima.
Uz niz jednostavnih, ali zanimljivih radionica učenicima želimo približiti naš Fakultet te im prikazati na koji način obrazujemo buduće generacije.