Da se ne zaboravi: Na današnji dan HVO započeo oslobađanje Mostara

Hrvatsko Vijeće Obrane potpomognuto 4. gardijskom brigadom - Paucima krenulo je u oslobađanje iz šest pravaca.
Prvo je oslobođeno područje Kruševa i brda Orlovac, a zatim brdo Hum i zapadni dio grada Mostara. Podizanje hrvatske trobojnice na vrhu Huma, kao bitne kote za nadzor Mostara, navjestilo je oslobađanje i istočnog dijela grada Mostara.
Zahvaljujući hrabrosti i sposobnosti hrvatskih snaga u samo jednom danu oslobođena je čitava desna obala rijeke Neretve te je razbijen neprijateljski obruč oko Mostara.