Četrdeset i tri obitelji dobivaju krov nad glavom

Podjela ključeva bit će upriličena u 14 sati u zgradi Vlade HNŽ-a, a u komisiji za dodjelu stanova sudjelovali su predstavnici udruga iz ove županije.

Transparentna podjela

Prema riječima Alberta Šunjića, ministra za pitanja branitelja ove županije, sve je napravljeno javno i transparentno.

“Sve je napravljeno transparentno i javno, popisi onih koji su dobili pravo korištenja stana su bili izvješeni i u prostorijama udruga, tako da su svi oni koji imaju zamjerku mogli reagirati na vrijeme”, kazao je Šunjić. Ističe kako su se članovi HVIDRA-e i Udruge obitelji poginulih dogovorili da raspodjela stanova ide popola. Što se tiče samih stanova, radi se o iznimno kvalitetnim stanovima veličine od 55 do 64 četvorna metra.

Međutim, budući da u FBiH još uvijek nije zakonski reguliran način otplate takvih stanova, isti se braniteljima dodjeljuju na korištenje, a resorni ministar je obećao da će se pokušati pronaći najprimjereniji i najpošteniji način njihove otplate. Inače, dodjelom ovih stanova, ali i izgradnjom novih kroz iduće godine resorno ministarstvo će u većoj mjeri riješiti dugogodišnju stambenu problematiku braniteljske populacije.

Izgradnja novih stanova

Iako je još prije nekoliko mjeseci resorni ministar najavio mogućnost da bi uskoro moglo doći do formiranja stambenog fonda na razini županije, nakon čega će se ići u daljnju izgradnju stanova za ovu populaciju, ova ideja još nije realizirana. Naime, dogovor se treba postići između Ministarstva za pitanja branitelja i Grada Mostara. Šunjić je naglasio da misli kako oko dogovora o ovoj temi neće biti problema te da se nada kako će i u Gradskoj upravi biti sluha za ovu populaciju. Podsjetimo, realizaciju projekta izgradnje četrdeset i tri stana u zgradi kod Mljekare u potpunosti je financira županijska Vlada.

<Dnevni list