Bolnica moli za pomoć

U mostarsku bolnicu hrana je stigla tek u 15.00 sati, jer do tada nije bilo moguće prići bolnici.

Jutros je jedna trudnica, koja se počela porađati, u Kliničku bolnicu Mostar donesena na rukama, a druga je dovezena bagerom.

Jedna žena se porodila na putu do mostarske bolnice.

Srna