Bojan Bogdanović posjetio Caritasove ustanove

U pratnji ravnatelja Caritasa Mostar, dr. don Ante Komadine, Bojan je obišao sve odjele spomenutih ustanova: od edukacijsko rehabilitacijskog odjela, preko radionica za radno osposobljavanje, do stacionarnog odjela u kojem su smješteni korisnici kojima je radi vlastitih tjelesnih ili mentalnih ograničenja potrebna cjelodnevna medicinska njega i skrb.

Na kraju svog posjeta Bojan je ravnatelju Caritasa Mostar uručio vrlo vrijednu donaciju kojom će se financirati nabavka skupih i prijeko potrebitih medicinskih i sanitetskih pomagala kojima će se olakšati život i njega Caritasovih korisnika.

Fena