FOTO  Blagdan sv. Ante i tradicionalna misa kod kipa sv. Ante u Cimu.

cim, sveti Ante

... s svojim vjernim pukom kod kipa sv. Ante u Cimu. Te godine na tome mjestu prvi put postavljen je kip i napravljena je kapela sv. Ante. Prvu svetu misu držao je tadašnji mostarski župnik i fratar na blagdan sv. Ante.

Zbog toga se svake godine na tome mjestu održava sveta misa kod kipa sv. Ante. Kapelica sv. Ante prvo je bila postojala kod Vrela Gorice, ali zbog klizišta biva prebačena i napravljena 700 m dalje 1926. Na kapelici uklesana je ta godina kao znak da se zna da je te godine tu kapelica napravljena.