FOTO  Bešlić obećao gradnju nove zgrade za Treću osnovnu školu

Bešlić obećao gradnju nove zgrade za Treću osnovnu školu

Tema sastanka bila je rješavanja problema izgradnje nove školske zgrade, zbog činjenice što je odlukom gradskog vijeća stara školska zgrada prenamijenjena  u gradsku vijećnicu, a njezina rekonstrukcija je u tijeku, kao i činjenica da se nastava i rad škole u prostorijama Hrvatskog doma herceg Stjepan Kosača odvija u gotovo nemogućim uvjetima. Škola nema sportsku dvoranu, kabinete za stručne predmete, krov na zgradi prokišnjava, nedostatak prirodnog svijetla u dijelu učionica i kabineta, samo su neki od nedostataka na koje je ukazala i inspekcija Zavoda za školstvo.

            Predsjednica Vijeća roditelja dr. Dijana Zelenika, predsjednik školskog odbora Dražen Vrljić, zajedno sa svim članovima odbora, ravnatelj škole Stipe Vrljić, zatražili su stoga od gradonačelnika Bešlića da grad kao osnivač iz gore spomenutih razloga žurno pristupi proceduri za izgradnju nove školske zgrade, koja će odgovarati svim potrebnim školskim standardima.

            Gradonačelnik Bešlić je kazao kako u potpunosti shvaća probleme u kojima se nalazi ova škola i iznesene primjedbe, posebice loše uvjete u kojima rade učitelji i nastavnici i izvodi nastava za djecu.

            Stoga je obećao kako će se pristupiti izradi projektne dokumentacije za izgradnju nove školske zgrade, za što su već osigurana sredstva, te proceduri za izmjenu i dopunu regulacijskog plana za područje na kojem će graditi nova zgrada.   Također, naglasio je Bešlić, izgradnjom nove školske zgrade riješio bi se i problem smještaja Srednje likovne škole, koja bi se smjestila u sadašnju Treću osnovnu školu.

            Grad Mostar osigurao je sredstva i za sanaciju krova na školskoj zgradi, a ti će se radovi izvesti tijekom ljetnih praznika. Dio sredstava, 50 000 KM, obećalo je osigurati i Ministarstvo obrazovanja HNŽ-e. Načelnik Ćorić ukazao na činjenicu kako Grad konstantno ulaže u poboljšanje standarda u školama od kada je došlo do integracije grada, odnosno ukidanja gradskih općina, a do sada je uloženo preko 18 milijuna KM.