Aluminijski kombinat napokon deblokiran

Aluminijski kombinat napokon deblokiran

Zahvaljujući tome djelatnnici kombinata koji su bili na svojom radnim mjestima pune tri smjene dobili su prvu pomoć i hranu, a nakon proboja sniježne blokade lakše će se organizirati i smjene djelatnika.

>>Apel za pomoć odsječenom Aluminiju: Radnici bez hrane ulaze u treću, uzastopnu smjenu

hercegovina.info