Aluminij: Usvojeno pet zaključaka!

Aluminij: Usvojeno pet zaključaka!
1. Prioritet u narednim aktivnostima hrvatskih političara na svim razinama vlasti u BiH kao i Nadzornog odbora, Uprave i sindikata Aluminija d.d. Mostar bit će postupno zbrinjavanje i skrb o radnicima Aluminija.

2. Hitno će biti zatraženo od nadležnih institucija rješavanje obaveza za mirovinsko osiguranje radnika Aluminija što će biti prvi prioritet hrvatskim predstavnicima u vlasti

3. Zaključak svih sudionika sastanka je da Aluminij d.d. ne ide u stečaj dok se ne sagledaju sve mogućnosti pokretanja proizvodnje ili jednog njenog dijela.

4. Potrebno je napraviti analizu o mogućem postupnom oživljavanju pogona koja bi se trebala realizirati u najkraćem roku, te sukladno rezultatima odlučit će se o daljnjem djelovanju i mogućem vraćanju zaposlenika u proizvodnju.

5. U daljnjem odlučivanju o sudbini tvornice i radnika će biti uključeni, uz Nadzorni odbor i Upravu, i predstavnici sindikata i zaposlenika bez kojih neće biti donesena niti jedna odluka.

-Na kraju izražavamo želju i vjeru da je moguće ponovno pokretanje proizvodnje i spas Aluminija d.d. zajedničkim djelovanjem svih iz Aluminija, hrvatskih i drugih političara svih razina vlasti u BiH, a posebno Vlade Federacije BiH - priopćeno je nakon sastanka.