Agencija lokalne demokracije Mostar u sklopu projekta „Vijećnik – građanin“ organizira susret sa vijećnicima

Ciljevi projekta su promocija rada Gradskog vijeća, unaprjeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara, osnaženje kapaciteta građana u zagovaranju svojih interesa i prava.

LDA Mostar i Gradsko vijeće Grada Mostara pozivaju sve građane Gradskog područja Mostar Zapad na susret sa svojim vijećnicima.