310 osoba pronašlo posao, od toga 172 u Mostaru

Najviše se zaposlilo žena, njih osamdeset dvije i to sa završenom srednjom stručnom spremom, dok se 27 osoba zaposlilo s visokom stručnom spremom.
Istovremeno, 55 osoba s područja županije je dobilo otkaz, od kojih je 24 iz Mostara. Otkaze su dobile osobe sa srednjom stručnom spremom, a također i tri osobe s visokom stručnom spremom ostale su bez posla u ožujku. Također, prema podacima Zavoda tijekom izvještajnog mjeseca izdano je 11 radnih dozvola strancima, dok su tvrtke preko ove službe u ožujku iskazale potrebu za 41 radnikom.
Novi stupnjevi obrazovanja


Krajem ožujka  2011. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje HNŽ-a bilo je evidentirano 29.767 nezaposlenih osoba, što je u usporedbi s prosječnom nezaposlenošću u 2010. godine više za 0,2 posto, a u odnosu na prošli mjesec manje za 0,1 posto. Gledano po općinama, najveći broj registriranih nezaposlenih osoba nalazi se u Mostaru, odnosno 14.847 ili 50 posto,  zatim u općini Konjic 3916 ili 13,2 posto, slijedi Čapljina 2778 ili 9,3 posto, Čitluk  2116 ili 7,1 posto, Stolac 2056 ili 6,9 posto, Jablanica 1991 ili 6,7 posto, Prozor – Rama  1675 ili 5,6 posto, Neum 355 ili 1,2 posto i općina Ravno s 33 nezaposlene osobe na evidenciji .
Glavna boljka HNŽ-a i dalje je što posao najduže čeka mladi kadar, jer prema statističkim podacima, 12.845 osoba na području županije traži prvo zaposlenje, što od ukupnog broja predstavlja 43,2 posto. Broj žena koje prvi put traže zaposlenje iznosi 6898 ili 23,2 posto od ukupnog broja nezaposlenih osoba.
U kvalifikacijskoj strukturi nezaposlenih osoba najveći broj čine osobe u trećem stupnju stručnog obrazovanja 11.345 , zatim slijedi četvrti stupanj s 8338 osoba, prvi stupanj s 6840, stupanj 71 s 1559 osoba, stupanj 61 sa 753, drugi stupanj s 514, peti stupanj s 155, stupanj 72 sa 133 osobe itd.
Iz Zavoda napominju kako je u ožujku došlo do migracije podataka u novi program LMIS+ i uvedeni su u uporabu novi stupnjevi  stručnog obrazovanja te je stoga u ovom mjesecu evidentirana 2941 novoprijavljena osoba . Zbog promjena stupnja stručnog obrazovanja, neredovnog javljanja, stjecanja uvjeta za mirovinu, preseljenja, uključenja u redovito školovanje, smrti- brisane su s evidencije još 2642 osobe .

Polovica u oblasti gospodarstva


Kad je u pitanju zaposlenost, prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, dobivenih od organizacija – poslodavaca , u siječnju 2011.godine u Hercegovačko – neretvanskoj županiji bilo je zaposleno 44.174 radnika. Kad je u pitanju Mostar, zaposleno je 27.276 osoba. U oblasti gospodarstva radilo je 25.296 radnika ili 57,3 posto, a u negospodarskim djelatnostima zaposleno je  18.878 ili 42,7 posto. U financijskom posredovanju  zaposleno je 1359 osoba, u javnoj upravi 4673 osobe, u obrazovanju 4183, a u zdravstvu 3485 osoba s područja županije. Također veliki broj osoba zaposleno je u oblasti trgovine, čak 8209 osoba bavi se trgovinskim djelatnostima. Broj zaposlenih u siječnju 2011. u odnosu na prosjek 2010. godine veći je za 130 radnika ili za 0,3 posto, a u odnosu na prosinac 2010. godine veći je za 1437 radnika ili za 3,4 posto.

Pet osoba steklo pravo na dokup staža


Krajem ožujka zdravstvenu zaštitu putem Službe za zapošljavanje koristilo je 19.176 nezaposlenih osoba ili 64,4 posto .To znači da na svakih pet osoba evidentiranih kod Službe za zapošljavanje tri su istovremeno i korisnici zdravstvene zaštite .
Promatrano po općinama najveći udio korisnika zdravstvene zaštite u ukupnom broju nezaposlenih ima Ravno 75,7 posto, Prozor – Rama 75,5 posto, Jablanica 70 posto, Mostar 66,8 posto, Stolac 65,1 posto, Čapljina 59,8 posto, Čitluk 59,6 posto, Neum 58,6 posto i Konjic 53,9 posto. Kažimo i to kako je u ovom mjesecu pet osoba s evidencije nezaposlenih  steklo pravo na dokup staža do tri godine za odlazak u mirovinu.


1 i 2 STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA :

- radnici bez zanimanja............................................ 6802
- daktilograf        93
- pomoćni kuhar        39
- pomoćni građevinski radnik        36
- pomoćni bojadisar        19
- pomoćni zidar         17
- pomoćni tesar         13
-konfekcijski šivač  15

3 i 5 STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

- prodavač        2100
- bravar        828
- automehaničar        855
- frizer za žene        635
- konobar        600
- metalostrugar 491
- kuhar            490
- vozač            449

4 STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA :

- ekonomski tehničar             1473
- maturant gimnazije             1220
- strojarski tehničar             801
- medicinski tehničar             408
- tehničar za cestovni promet         380
- poljoprivredni tehničar         344
- elektrotehničar-energetičar             294
- turistički tehničar             287


61 i 62 STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA :

- ekonomist        205
- nastavnik razredne nastave             78
- nastavnik predškolskog odgoja         86
- pravnik         89
- nastavnik biologije i kemije         53
- matematičar-informatičar             22
-socijalni radnik             23

71 , 72 i 8 STUAPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA :

- diplomirani pravnik             310
- diplomirani ekonomist         231
- profesor engleskog jezika             86
- diplomirani inženjer poljoprivrede            121
- diplomirani pedagog        68
- profesor hrvatskog jezika i književnosti         57
- dipl. ekon., finan.-računovodstveni smjer         70
- diplomirani novinar          61
- diplomirani inženjer strojarstva         42
- profesor njemačkog jezika             29
- dipl. inženjer za računala             31
- diplomirani povjesničar, profesor        24
- dipl. inženjer voćarstva i vinogradarstva         31
- profesor hrvatskog jezika             25
- profesor bosanskog jezika              18
- profesor pedagogije i psihologije         16
- dipl. politolog        12
- diplomirani sociolog         12

Piše: Ivana Previšić / dnevni-list.ba