260 studenata osiguralo smještaj u Domu

Rezultati su to natječaja za prijem na smještaj u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Studenti čija se imena ne nalaze na rang listi nisu imali potpunu dokumentaciju. U Studentski dom na smještag prima se prvih 260 studenata s ove rang liste. Žalbe na rang listu podnose se pismeno Komisiji za žalbe najkasnije 15 dana od objavljivala rezultata na oglasnoj ploči.

Useljenje u Studentski vršit će se od 1. do 15 rujna 2011.godine. Istekom ovoga roka student gubi pravo na smještaj  u domu u tekućoj akademskoj godini ukoliko nije odgodio useljenje. Odgoda useljenja  vrši se u Upravi Studentskog doma osobno.

Studentski centar raspisuje natječaj za prijem studenata I. godine (brucoši) u Studentski dom na smještaj za akademsku 2011./2012. S

ve informacije vezane za natječaj bit će vam dostupne na portalu Pogled.ba. Natječaj će biti otvoren od 1. do 15. rujna 2011. godine.