MIODRAG ŠĆEPANOVIĆ Novi većinski vlasnik kompanije Hercegovinaputevi

Radovi na cesti
Ilustracija/Hercegovina.info

Miodrag Šćepanović došao je do većinske kontrole u poduzeću Hercegovinaputevi a.d. Trebinje, izvještava Indikator.ba.

Šćepanović je 29. svibnja kroz blok posao na Banjalučkoj burzi stekao 742.995 dionica s pravom glasa Hercegovinaputeva te sada ukupno posjeduje 55,7 posto. Za paket dionica koje mu je prodao Trifko Ćurtović, Šćepanović je izdvojio 891.594,00 KM.

Trifko Ćurtović, koji je posjedovao 33,8 posto dionica, u potpunosti je izašao iz vlasništva Hercegovinaputeva.

Stjecanjem više od 30 posto dionica nastala je zakonska obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje koju je Šćepanović dužan objaviti.

Društvo Hercegovinaputevi ima ukupno 463 dioničara.