FOTO  Znak sa neba: Oblaci u Međugorju za vrijeme ukazanja Ivanu, 24.06.2013

...oblaci. O čemu i o kakvim oblacima se radi pogledajte fotografije koje smo preuzeli sa facebooka.