Priopćenje OŠ Bijakovići

Priopćenje OŠ Bijakovići

....Priopćenje školskog odbora OŠ Bijakovići i otvoreno pismo Vijeća roditelja OŠ Bijakovići.

Poštovani roditelji naše škole, mještani Međugorja i Bijakovića, a i šira javnosti, ovim putem želimo opovrgnuti i ispraviti neistine i netočnosti koje su 13., 14. i 15. lipnja 2017. godine objavljene putem medija, a odnose se na našu školu. I želimo konačno javno progovoriti o teškim problemima s kojima se susrećemo već unatrag pola godine.

Želimo Vas obavijestiti o događajima u našoj školi u proteklom razdoblju vezano za izbor novog ravnatelja jer je bivšem ravnatelju isticao mandat 31. prosinca 2017.godine. Za isto radno mjesto zatražena je suglasnost još u rujnu 2016. godine, a dobili smo je u studenom te godine.Škola je u zakonskom roku raspisala natječaj za ravnatelja na koji se imaju pravo javiti svi oni koji ispunjavaju uvjete.U cilju rješavanja tehnološkog viška/gđe Ljiljane Sivrić, naša škola je predložila kandidatkinju gđu Janju Ćavar koja ima nepunih 36 godina radnog staža i čijim izborom bi Ljiljana Sivrić dobila normu i time se riješilo pitanje tehnološkog viška u našoj školi. U prilog tome izjasnilo se 97% naših djelatnika svojim potpisom i dopisom uručenom Školskom odboru i Osnivaču Škole, a upoznat je i Sindikat HNŽ-a. Naime, u posljednih par godine mnoge škole u našoj županiji se susreću s problemom tehnološkog viška djelatnika te je nama i u ovom slučaju bio prioritet rješavanje tehnološkog viška. Nažalost, pojedinci iz Školskog odbora se nisu rukovodili ovim motivom, nego su imali osobne interese vezano za izbor novog ravnatelja (imamo saznanja da su pojedincima iz Školskog odbora obećane grupe hodočasnika tijekom cijele godine, drugima ponuđeno mito, a nekima zapošljavanje članova njihovih obitelji na moguća radna mjesta u našoj školi po dolasku njima odgovarajućeg ravnatelja).

Na sjednici Školskog odbora održanoj 9.12.2016. u 10 sati predsjednica i ravnatelj su ponovno detaljno upoznali s problemom tehnološkog viška sve članove Školskog odbora, ali nisu naišli na razumijevanje i potporu članova Školskog odbora iz reda roditelja i Osnivača. Došlo je do burne reakcije istih, rasprave pa čak i uvreda na račun djelatnika naše škole. U takvim uvjetima sjednica biva prekinuta i odgođena od strane predsjednice i članica iz reda djelatnika naše škole, želeći sačekati da se tenzije umire.

Nakon toga ravnatelj i članovi Školskog odbora iz reda djelatnika odlaze do našeg Osnivača u nadi da će nam Osnivač pomoći riješiti problem tehnološkog viška jer je to njihova obveza, kao i Ministarstva i Sindikata.
U međuvremenu je vršen stalni, svakodnevni pritisak na ravnatelja, tajnicu i predsjednicu Školskog odbora da se sjednica žurno nastavi, na što mi nismo bili spremni. Cijeli kolektiv je bio uznemiren i pod pritiskom.

Usprkos takvoj atmosferi u školi, nekoliko članova Školskog odbora iz reda Osnivača i Vijeća roditelja su u četvrtak, 15.12.2016. prisilili tajnicu škole da otkuca pozivnice za nastavak sjednice koju sad saziva zamjenik predsjednice Školskog odbora g. Ivan Kozina, bez prethodnog odobrenja od strane predsjednice ili ravnatelja škole g. Veselka Pehara što se kosi s Poslovnikom o radu Školskog odbora naše škole.Isti su zatražili od ravnatelja pečat da ovjere pozivnice, koji im ravnatelj nije htio odmah ustupiti jer nije bio siguran u legalnost gore navedene sjednice. Jedan od članova Školskog odbora g. Dragan Ostojić u tajništvu izjavljuje da će on, ako treba, silom uzeti pečat i ovjeriti pozivnice za što postoje i svjedoci. Pod takvim pritiskom sljedeći dan ravnatelj pečati pozivnice za tu sjednicu.Sjednica biva održana 19.12.2016. godine u prostorijama Škole u 10 sati, na kojoj nisu prisutni članovi Školskog odbora iz reda djelatnika, kao ni predsjednica, ni ravnatelj jer su smatrali tu sjednicu nelegalnom.Želimo napomenuti da ni tajnica naše škole, gđa Alenka Pinjuh, zbog zdravstvenih poteškoća nije bila nazočna niti je vodila Zapisnik. Usprkos svemu tome održavaju tu vrlo važnu sjednicu u takvom, „krnjem" sazivu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi dan nakon sjednice ravnatelj škole doživio je verbalni napad u svom uredu jer nije htio ovjeriti donesenu Odluku o izboru kandidata g. Ivana Ostojića za ravnatelja škole (na gore spomenutoj sjednici), dok ne provjeri regularnost sjednice.Nakon posjete ravnatelju, ti članovi Školskog odbora ulaze u ured tajnice(koja je na bolovanju) i prisilno traže od računovođe škole da im protokolira Odluku , našto gđa Ljilja Bradvica zaprima njihovu Odluku i ostavlja je u tajništvu jer ista nije zadužena za te poslove.

Želimo istaknuti da su na gore navedenoj sjednici prijavljeni kanditati (g. Ivan Ostojić i gđa Janja Ćavar) morali izložiti plan i program budućeg djelovanja u okviru mandata ravnatelja, nakon čega su bili bodovani, a tu želimo posebno naglasiti sramotnu ocjenu naše djelatnice gđe Janje Ćavar koja je nakon trideset šest godina rada i djelovanja u ovoj školi dobila 0 bodova što govori o prethodnom dogovoru i namještanju izbora ravnatelja u našoj školi, a istodobno degradira i ponižava našu kandidatkinju.

Ovih dana se u medijima naveliko spominje „bezakonje" i napravilnosti u radu OŠ Bijakovići te se upire u Rješenje inspekcijskog nadzora pod brojem: 05-06-40-240-2/17 od 17.5.2017. godine, a nitko ne spominje poništenje Odluke Školskog odbora broj 04-01-45/17 od 24.1.2017. godine kad je Inspektorat po obavljenom inspekcijom nadzoru poništio gore navedenu sjednicu i odluke donesene na toj sjednici (o izboru novog ravnatelja) jer je bila nelegalna i protuzakonita.

Nakon odlaska bivšeg ravnatelja u mirovinu, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a imenuje v.d. ravnatelja g. Jadranka Prskala što odobravaju i članovi postojećeg Školskog odbora pa začuđuje činjenica da im isti danas ne odgovara. Vjerojatno zbog toga što ne radi po njihovom naputku.Na početku mandata v.d.ravnatelja gosp. Jadranka Prskala suradnja između njega i Školskog odbora je prihvatljiva, ali ubrzo dolazi do razmimoilaženja jer preostali članovi Školskog odbora uviđaju da g. Jadranko Prskalo zastupa mišljenje i interese djelatnika OŠ Bijakovići što se kosi s njihovim osobnim planovima i ciljevima. Dolazi do niza nepravilnosti u radu Školskog odbora( način sazivanja sjednica Školskog odbora nije u skladu s Poslovnikom o radu Školskog odbora; zaobilaze dogovor s v.d.ravnateljom o terminu i točkama Dnevnog reda; način pisanja Zapisnika nije u skladu s Poslovnikom o radu Školskog odbora; Zapisnik se vodi na običnim papirima, kuca se van škole, šalje na školski mail pa se kasnije upisuje u predviđeni Zapisnik; poziv za jednu sjednicu s Dnevnim redom upućen je v.d.ravnatelju Viber-om što je nekorektno i neprofesionalno, ne uvažava se mišljenja zbornice...)

Školski odbor radi u „krnjem" sastavu od siječnja 2017.godine jer su članice Školskog odbora iz reda djelatnika naše škole: gđa Jasna Ćorić, gđa Ljilja Bradvica i gđa Nives Čule bile prisiljene dati ostavku zbog nekorektnog ponašanja, verbalnog ponižavanja i nerazumijevanja od strane ostalih članova Školskog odbora, izuzev g. Nikole Ostojića koji od početka djelatnike OŠ Bijakovići po svim pitanjima i isti je također uskoro dao ostavku(član Školskog odbora ispred Osnivača).U OŠ Bijakovići nakon toga održana je sjednica Kandidacijskog zbora djelatnika OŠ Bijakovići 23.veljače 2017. i sjednica Učiteljskog vijeća OŠ Bijakovići 28.3.2017. godine.Sjednice su sazvane prema naputku prosvjetne inspekcije Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa s namjerom pozvati djelatnike OŠ Bijakovići da izglasaju i izaberu kandidate iz reda djelatnika škole za Školski odbor koji tad radi u „krnjem" sastavu. Djelatnici OŠ Bijakovići su jednoglasnim dizanjem ruku potvrdili odluku da ne žele predložiti niti izabrati kandidate u ovaj postojeći Školski odbor iz poznatih razloga, a glavni je neuvažavanje mišljenja djelatnika OŠ Bijakovići.

Dodatne probleme u ovom periodu nam je stvarao član Školskog odbora g. Dragan Ostojić, koji je bio u Povjerenstvu za prijem novih djelatnika. Nije se pridržavao Poslovnika o radu natječajnog povjerenstva na način da je iznosio informacije o kandidatima, zbroju bodova i ostalim tajnim informacijama prije sjednice Školskog odbora za prijem, unatoč upozorenjima v.d.ravnatelja i obvezi šutnje.
Presedan je bio i zakazivanje sjednice Školskog odbora na Veliki petak, 14.4.2017. u 15:00, a svi znamo da sve državne institucije taj dan rade do podne (do 12:00). Prema našem mišljenju i ovo je provokativni akt budući da svi mi - kršćani, Rimokatolici slavimo ovaj najveći kršćanski blagdan i dobro smo upoznati s kronologijom dana Velikog petka pa se pitamo da li naši sugrađani, žitelji Bijakovića, „izvikani veliki Hrvati i kršćani" doista slave taj blagdan?!
Zbog svih navedenih problema održan je i jednosatni štrajk upozorenja u našoj školi s ciljem da animiramo sve relevantne institucije da pomognu pri rješavanju ovih problema i smirivanju tenzija koji, u konačnici, štete svima nama.Nažalost, zamijećujemo da nas kroz cijelo ovo vrijeme naš Osnivač ne podupire u onoj mjeri u kojoj je dužan to učiniti. Pitamo se što se događa, je li pojedinci iz Međugorja i Bijakovića utječu i na rad našeg Osnivača?!

V.d. ravnatelja je na sastanku u Ministarstvu primio usmeni naputak Ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa g. Rašida Hadžovića da izaberemo potpuno nove kandidate (članove) Školskog odbora ispred reda djelatnika škole-što smo i učinili (9.lipnja 2017. godine) kao i nove predstavnike roditelja u Vijeće roditelja naše škole koji će iz reda tih izabrati tri člana za Školski odbor.Isti naputak je dobio i g. načelnik općine Čitluk g. Marin Radišić-da izabere nove članove za Školski odbor ispred reda Osnivača.
Na taj način bismo osigurali prekid dosadašnjih problema i netrpeljivosti te omogućili normalan rad, dogovor i suradnju između svih članova Školskog odbora, Vijeća roditelja i djelatnika naše škole.

V.d. ravnatelja je naložio razrednicima da održe roditeljske sastanke i u svojim odjelima izaberu nove predstavnike za Vijeće roditelja. Održani dosadašnji sastanci s tom temom su prošli u jako ružnom svijetlu gdje su pojedini roditelji verbalno ponižavali razrednike i učitelje koji samo obavljaju svoje dužnosti. Gotovo je bilo nemoguće izabrati nove predstavnike za Vijeće roditelja tako da imamo dojam da se ova agonija nastavlja i dalje (u istom „podobnom sazivu").
Ovdje se moramo osvrnuti i na rad dosadašnjeg Vijeća roditelja. U Godišnjem planu i programu rada za školsku 2016./2017.godinu OŠ Bijakovići precizno je razrađen Plan rada Vijeća roditelja za cijelu ovu godinu. Tu je vidljivo da je Vijeće roditelja dužno održati sastanak jedanput mjesečno (od listopada do svibnja) što se u našoj školi nije provodilo pa ne znamo tko onda „ne poštuje zakon". Također je naveden i Sadržaj rada Vijeća roditelja po mjesecima i Izvršitelji. Izvršitelji su trebali biti: razrednik, tajnik škole, pedagog ili ravnatelj (ovisno o mjesecima). Nitko od razrednika nikad nije pozvan na bilo koju sjednicu Vijeća roditelja kao niti tajnik, a pedagog i ravnatelj svega jednom. To isto Vijeće roditelja, navodno, „želi pomoći" u stvaranju boljih uvjeta u našoj školi pa se pitamo na koji način ako se samostalno sastaju bez prisustva ijednog predstavnika Škole (čini nam se samo u svrhu blaćenja i omalovažavanja Škole i djelatnika). Na roditeljskim sastancima koji su održani u našoj školi 14. lipnja ove godine kažu da nisu znali za to pravilo, a u Poslovniku o radu Vijeća roditelja to jasno stoji u članku broj 8. S pravom se onda pitamo čime se vode u svojem radu i djelovanju, ako ne poznaju svoj Poslovnik niti se drže Godišnjeg plana i programa rada škole. Ili se i tu radi o obećanjima, mitu i naredbama od strane pojedinaca u Vijeću roditelja čiji je cilj samo izbor njima podobnog ravnatelja. I pitamo se( s pravom) je li to bila jedina tema njihovih „rijetkih" sastanaka ove godine?

Žalosno je što čitate neistine da je naša škola „slučaj" te da se u njoj nikad ništa nije radilo niti poduzimalo za dobrobit djece i svih nas, a vidljive su mnoge promjene na samom izgledu i uređenju eksterijera i interijera škole( novo krilo škole sa šest učionica, novi parking, nova fasada, novi otvori, sve učionice opremljene projektorom, projektnim platnom i računalom; postavljen video-nadzor u školi i u krugu škole...). Moramo naglasiti da je većina ovih radnji odrađena za vrijeme dva mandata bivšeg ravnatelja g. Veselka Pehara, a kojeg pojedinci na  spominju u negativnom kontekstu i vrijeđaju.
Također opovrgavamo izjavu da je HNŽ dodijelila po 7,000,00 km svakoj školi u našoj općini, osim našoj, što je netočno! Na stranici Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a je vidljivo da je natječaj još uvijek bio otvoren u trenutku objavljivanja ove neistine u medijima.

Pozivamo roditelje i žitelje naše Župe,svu širu javnost, naše kolege-prosvjetne djelatnike da realno i pravedno sagledaju probleme kojima smo okupirani već dugo vremena te da ne nasjedaju na provokativne i lažne objede od strane šačice pojedinaca (koji misle da se novcem može kupiti sve) i koji vrijeđaju naše dostojanstvo, dignitet i želju da se plemenito bavimo našim pozivom za što smo, u konačnici, i pozvani i obrazovani.

-u ime djelatnika OŠ Bijakovići v.d. ravnatelja Jadranko Prskalo