Preminuo fra Petar Vlašić, međugorski župnik

fra Petar Vlašić
Fra Petar je preminuo u 75. godini života, 51. godini redovništva i 47. godini svećeništva. Obnašao je službe župnog vikara, župnika, gvardijana i definitora. U Međugorju je boravio od 1999. godine, a službu župnika obavljao je od kolovoza 2007. do svoje smrti.

Pokojnikovo tijelo bit će izloženo sutra, u petak 9. studenoga, u župnoj crkvi sv. Jakova apostola od 13 sati.

Sprovodni obredi započet će sv. Misom zadušnicom istoga dana u župnoj crkvi u 15.00 sati.

Pokop će biti na groblju Kovačica gdje će fra Petar biti pokopan u fratarsku grobnicu.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

Fra Petar je bio kapelan na Humcu od 1967. do 1969.,
župnik u Rasnu od 1969. do 1977.,
župnik u Kongori od 1977. do 1983.,
definitor provincije od 1981. do 1988.,
Kapelan u Posušju od 1983. do 1985.,
župnik u Ljutom Docu od 1985. do 1988.,
gvardijan i župnik u Mostaru 1988.,
župnik na Širokom Brijegu od 1988. do 1991.,
župnik u Blagaju od 1991. do 1999.,
de familia u Mostaru 1999.
župni vikar u Međugorju od 1999.-2007.
župnik u Međugorju od 25. kolovoza 2007. do svoje smrti.

Medjugorje.hr